Deutsche Botschaftsschule Peking

Deutsche Botschaftsschule Peking


Liangmaqiao Lu 49 A.Chaoyang District.

Tel: 0086-10-8531 6100

Fax: 0086-10-6532 7031

info@dspeking.cn

www.dspeking.cn

Beijing international Bilingual Academy (BIBA)

Beijing international Bilingual Academy (BIBA)


Shunyi > Monet Garden. 5 Yumin Road. Hou Sha Yu. Shunyi. 101300 (7 minutes drive from Europlaza)• See website for map & directions).

Tel: 8041-0390.

Mon-Fri 8:30am-4pm

info@bibachina.org  

www.bibachina.org


Beijing World Youth Academy (BWYA)

Beijing World Youth Academy (BWYA)


admissions@ibwya.net.

Tel:6461-7787

Ext. 32.8454-3478/0649.

Mon-Fri 8am-4:30pm

www.ibwya.net

The British School of Beijing (BSB)

The British School of Beijing (BSB)


Sanlitun > 5 Sanlitun Xiliujie .

Tel: +86-10-85323088 ext 2611.

sltamissions@britishschool.org.cn    

www.bsbsanlitun.com 

 

Shunyi > South Side, No. 9 An Hua Street (across from Yosemite villas) .

Tel: +86-10-80473558.

admissions@britishschool.org.cn  

www.bsbshunyi.com

 

Beijing Springboard International Bilingual School (SIBS)

Beijing Springboard International Bilingual School (SIBS)


Shunyi >15 Gucheng Duan, Huisha Lu. Houshayu, Shuyi, 101318

Tel: +86-10-80490307.

office@sibs.com.cn

www.sibs.com.cn 

 

Canadian International School of Beijing (CISB)

Canadian International School of Beijing (CISB)


Sanyuanqiao> 38 Liangmaqiao Lu.

Tel: +86-10-64657788.  Mon.-Fri. at 8am-5pm

admissions@cis-beijing.com 

www.cisb.com 

 

Daystar Academy

Daystar Academy


Chaoyang> Naidong, No.2 Shunbai Road

Tel: +86-10-84302654. 

Mon.-Fri. at 8am-4:30pm

admissions@daystarchina.cn 

www.daystarchina.cn 

 

Dulwich College Beijing (DCD)

Dulwich College Beijing (DCD)


Shunyi> Legend Garden, 89 Capital Airport Road (Main Campus).

Tel: +86-10-64549000. 

Chaoyang> Beijing Riviera Garden, 1 Xiangjiang Beilu, Chaoyang District.(Main entrance opposite Beijing Riviera).

Tel: +86-10-84507676. 

Mon.-Fri. at 8:30am-3:30pm

info@dcbeijing.cn     

www.dulwich-beijing.cn

 

Harrow International School Beijing

Harrow International School Beijing


 Chaoyang> 287 Hegezhuang Village, Cuigezhuang County .

Tel: +86-10-64448900 ext. 6900/6000. 

Mon.-Fri. at 8:15am-4:30pm

admissions@harrowbeijing.cn

www.harrowbeijing.cn

House of Knowledge International School

House of Knowledge International School


 Shunyi > North of Quanfa Compound, 15 Maquanying.

Tel: +86-10-64318452.  

Chaoyang Park > Victoria Gardens, 15 Chaoyang West Rd. 

Tel: 400-650-7747. 

Mon.-Fri. at 8am-3:45pm

info@hokschool.com

www.hokschool.com

 

International School of Beijing (ISB) 北京顺义国际学校

International School of Beijing (ISB) 北京顺义国际学校


 Shunyi > 10 Anhua Lu

Tel: +86-10-81492345. 

Mon.-Fri. at 8:30am-4:30pm

communications@isb.bj.edu.cn

www.isb.bj.edu.cn

The International Montessori School of Beijing (MSB) 北京蒙台梭利国际学校

The International Montessori School of Beijing (MSB) 北京蒙台梭利国际学校


 Shunyi >Building 8 2A, Xiang Jiang Bei Lu

Tel: +86-10-64328228.

admissions@msb.edu.cn

www.msb.edu.cn

Western Academy of Beijing (MAB) 北京京西学校

Western Academy of Beijing (MAB) 北京京西学校


 Chaoyang > 10 Laiguangying Dong Lu (Take airport expressway to Beigao exit.)

Tel: +86-10-59865588.

Mon.-Fri. at 8am-5pm

admissions@wab.edu

www.wab.edu

Yew Chung International School Beijing (YCIS Beijing) 北京耀中国际学校

Yew Chung International School Beijing (YCIS Beijing) 北京耀中国际学校


Chaoyang Park > Honglingjin Park, 5 Houbalizhuang (Honglingjin Park East Gate)

Tel: +86-10-85833731. 

Mon.-Fri. at 8am-3pm

enquiry@ycef.com

www.ycis-bj.com

 

Beijing City International School (BCIS) 北京乐成国际学校

Beijing City International School (BCIS) 北京乐成国际学校


 Shuangjing > 77 Baiziwan Nan’erlu.

Tel: +86-10-87717171.

Mon.-Fri. at 8am-5pm

admissions@bcis.cn

www.bcis.cn

Beijing BISS International School (BISS) 北京BISS 国际学校

Beijing BISS International School (BISS) 北京BISS 国际学校


 Olympic Area > 17, Area 4, Anzhen Xili.

Tel: +86-10-64433151/3152/3153.

Mon.-Fri. at 8:25am-3pm.

admissions@biss.com.cn

www.biss.com.cn

 

Beanstalk International Bilingual School (BIBS) 青苗国际学校

Beanstalk International Bilingual School (BIBS) 青苗国际学校


 Siyuanqiao  > 6 North Road of East Fourth Ring Road, Chaoyang District, Beijing.

Tel: +86-10-51307951. 

Mon.-Fri. at 8:30am-4pm

office@bibs.com.cn

www.bibs.com.cn 


Shunyi >15 Liyuan Jie, Tianzhu.

Tel: +86-10-64560618.

office@bibs.com.cn

www.bibs.com.cn

 

3e International School 3e国际学校

3e International School 3e国际学校


 Lido > 9-1 Jiangtai Xilu9-1.

Tel: 0086-106437-3344.

Mon-Fri 8:30am-3:30pm

admissions@3eintertionalschool.org

www.3einternationalschool.org 

 

China Culture House